De Standaard: Bescheiden toenadering tussen drie openbare netten

Bekijk hier het videoverslag van de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement.

De drie openbare onderwijsnetten (het GO!, het onderwijs van steden en gemeenten en het onderwijs van de provincies) kunnen op korte termijn op drie punten al tot meer samenwerking komen.

Dat heeft Inga Verhaert, SP.A-gedeputeerde in de provincie Antwerpen , gisteren namens de drie gezegd in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Zo kunnen ze hun leerplannen op elkaar afstemmen, om te beginnen in het secundair.

Vandaag bestaan er daar nog liefst duizend van die leerplannen. Ook wat betreft het opleidingsaanbod – welke school biedt welke richting aan – is er een betere afstemming mogelijk en zouden overlappingen weggewerkt worden. Het derde punt gaat

over het personeel. Daar zouden ze obstakels wegwerken waardoor leerkrachten van de ene school naar de andere kunnen overstappen, en anciënniteit behouden. Ook professionalisering en nascholing kunnen gezamenlijk.

Over twee andere, heikele punten zei Verhaert dat er ‘nog tijd nodig was’ om tot een consensus te komen. Het betreft de invulling van de neutraliteit en het pedagogisch project enerzijds, en de structuur waarbinnen de samenwerking moet verlopen anderzijds.

De minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), gunt de betrokkenen tijd maar legt wel een deadline op: tegen eind dit jaar moet er iets op tafel liggen.

Een rapport van vier ervaren politici had de krijtlijnen van een nauwere samenwerking uitgezet. Daarop waren er gesprekken begonnen. Voor een mogelijke fusie van de drie netten – de aanzet tot de discussie – bestaat geen enkele animo. (ty)