Essen krijgt Europese steun voor spoorwegloods

De renovatie en de herbestemming van de oude spoorwegloods in Essen komt weer een stuk dichterbij. Europa heeft alvast een energieproject in de loods goedgekeurd. Ook de provincie Antwerpen zal een stuk daarvan financieren. Op deze manier kan het domein, na vele jaren, een mooie aanwinst voor Essen en het publiek betekenen.

“Dit is bijzonder goed nieuws”, zegt Helmut Jaspers, schepen van duurzaamheid (sp.a).  “De goedkeuring van dit dossier betekent in elk geval een goede start van het dossier.  En dat na een lang voortraject.”

De gemeente Essen is eigenaar van de geklasseerde NMBS-loods aan het Hemelrijk.  Voor de renovatie en invulling van deze oude spoorwegloods werkt ze samen met de erfgoedvereniging Kempens Landschap vzw. Die diende samen met de provincie Noord-Brabant een Europese projectaanvraag in. Ze willen onderzoeken hoe  energie efficiënt kan worden gebruikt in erfgoedgebouwen en hoe er ook hernieuwbare energie  kan worden ingezet. De voormalige NMBS-loods in Essen is één van de drie erfgoedsites in de provincie Antwerpen die werden opgenomen in het  Europese subsidieproject met de klinkende naam ‘DEMI MORE’.

Inga Verhaert , sp.a – gedeputeerde voor energie: “De stuurgroep van het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland heeft het energieproject Demi More goedgekeurd.  Naast de Europese middelen zal de Provincie, gespreid over drie jaar voor Essen nog eens 125.800 euro co-financieren. De goedkeuring van het Europese project betekent een doorbraak voor het herstel van dit Essense erfgoedgebouw. Na vele jaren komt de invulling en ontwikkeling van de site dus in een stroomversnelling”.

Ruimte voor publiek

Intussen werkt een gespecialiseerde architectenbureau volop aan het restauratiedossier.  De gemeente en Kempens Landschap lanceerden een open oproep  voor de invulling van het gebouw.  De gesprekken met de kandidaat-investeerder, een brouwerij, lopen.  De loods moet in de toekomst ook een meerwaarde betekenen voor de bevolking.  Daarom moet  er voldoende ruimte komen voor publiek gebruik. Dat kan gaan van een degustatieruimte die de gemeente en verenigingen kunnen gebruiken tot een bezoekerscentrum met streekproducten.

Helmut Jaspers: Als gemeente maken we ook werk van de opwaardering van de dreven en wandelpaden in het Hemelrijkpark.  In het kader van het Trage Wegen-beleid staat ook de heropening van een mooie wandellus achter de beschermde Quarantainestallen gepland. De gemeente Roosendaal diende dan weer een aanvraag in om in het voorjaar een recreatief fietspad langs de Hollandse Dreef tussen de Mariabaan en de Grensstraat aan te leggen. De spoorwegloods gaat dus een mooie toekomst tegemoet. Een tweede jeugd als het ware”