Mannen die vrouwen haten

Herkent u de titel boven dit stukje?

Waarschijnlijk wel, veel kans dat de bestseller van auteur Stieg Larsson ook in uw boekenkast staat. Helaas bleek de titel laatst geen fictie en zijn er wereldwijd nog teveel échte mannen die échte vrouwen haten.

Waarom? Wellicht om de redenen die de Egyptische/Amerikaanse schrijfster Mona Eltahawy aanhaalt: “Ze haten ons omdat ze ons nodig hebben, omdat ze bang voor ons zijn. Ze weten hoeveel controle er nodig is om ons in het gareel te houden”.

1 ding is wel duidelijk geworden door de aanvallen op vrouwen in Keulen: Feminisme is en blijft nodig. Ook in 2016.

En dus moeten we dringend meer feministen maken. Vrouwen én mannen. Cursussen “omgaan met vrouwen” geven in opvangcentra is geen overbodige luxe. Maar het moet méér zijn dan dat.

Feminisme kan niet langer een optionele extra zijn. Niet hier, niet elders.

We hebben gewoon nood aan méér gelijkstelling. Laten we van de nood een deugd maken. Opleiding en vooral opvoeding is nodig nu nog maar eens pijnlijk duidelijk wordt dat niet iedereen vrouwen als gelijkwaardige burgers beschouwt. We zouden meisjes én jongens als vanzelfsprekend als feministen moeten opvoeden.

Wat mij betreft wordt feminisme een verplicht onderdeel van het curriculum. En voor alle duidelijkheid: dat is nodig voor iedere burger. Of je nu van hier of elders bent. Want laat er geen twijfel over bestaan: wie aangerand wordt zal het een rotzorg zijn of de schurk in kwestie God, Allah of voor mijn part Top Gear aanbidt. De bottom line is: blijf met je tengels van onze lijven, of anders…*. Tenzij we je vriendelijk uitnodigen om anders te doen!

*: ‘op armlengte’ houden à la Bette Midler:

punch bette midler big business