Samenwerken voor een sterk openbaar onderwijs!

Vandaag hebben we een beetje onderwijsgeschiedenis geschreven. Ik ben oprecht trots!

naamloosIn opdracht van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits hebben de drie officiële onderwijsverstrekkers – het GO!, het gemeentelijk en stedelijk onderwijs (OVSG) en het provinciaal onderwijs (POV) – de afgelopen maanden voorstellen uitgewerkt voor een intensievere samenwerking. Hiermee beoogt de minister een versterking van het openbaar onderwijs

Om dit te realiseren, werken de onderwijsverstrekkers van openbaar onderwijs gemeenschappelijke leerplannen uit, op basis van een gemeenschappelijk leerplanconcept.

Als voorzitter van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen ben ik erg blij met de tekst die voorligt en vooral met het meest in het oog springende resultaat, nl. de gezamenlijke leerplannen. “Daarin kruipt immers erg veel tijd. Volgende week beginnen we er samen al aan! We gaan gezamenlijk een eerste plan uitwerken, dat begin 2017 af moet zijn. Onze directeur, Patrick Weyn, heeft samen met de andere gesprekspartners erg veel tijd en energie in deze nota gestopt. Dat er nu een historisch akkoord is tussen GO!, OVSG en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is een bekroning van het vele en mooie werk.

Met de samenwerking op het vlak van opleidingsaanbod is het de bedoeling om een verhoogde dekkingsgraad van het openbaar onderwijs te realiseren. Er worden centrale en regionale planificatiecommissies opgericht om mogelijke overlap en hiaten in het opleidingsaanbod in kaart te brengen en zo tot een betere afstemming te komen.

Om het personeel meer loopbaankansen te geven binnen het openbaar onderwijs doen we voorstellen om de juridische drempels in de diverse rechtspositieregelingen weg te werken. We bundelen de krachten op het vlak van aanvangsbegeleiding en professionalisering van de schoolteams.

We zetten pilootprojecten op om de versterking binnen het openbaar onderwijs concreet te vertalen. Een taskforce met vertegenwoordigers van het GO!, OVSG en POV zal deze pilootprojecten monitoren om samenwerking te stimuleren, te faciliteren, te initiëren en te ondersteunen. We nodigen de minister op korte termijn uit om een pilootproject te bezoeken.

De openbare onderwijsverstrekkers vragen hiervoor aan de overheid ondersteuning en ruimte.