GVA: Iedereen aan de jodiumpillen

Bezoekers van de zaterdagmarkt niet schrikken wanneer ze tijdens hun bezoek een extraatje krijgen toegestopt. De sp.a-afdeling regio Noord deelt morgen immers jodiumtabletten uit.

Met deze ludieke actie vestigt sp.a regio Noord de aandacht op de negatieve gevolgen van kernenergie voor de plaatselijke bevolking. “Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) besliste vorige zomer om de levensduur van Doel 1 en Doel 2 met tien jaar te verlengen. Er is geen onderzoek gedaan naar de milieugevolgen van de verlenging. Wij vinden dat onaanvaardbaar en delen daarom zaterdag jodiumtabletten uit aan de bezoekers van de wekelijkse markt in Kalmthout”, zegt Inga Verhaert.

“Door dat te doen, willen wij de bevolking bewust maken van de kwalijke gevolgen van kernenergie. Die gevolgen zijn zowel economisch, ecologisch als medisch van aard. Wanneer er iets mis loopt, dragen de bewoners van de regio ten noorden van Antwerpen de gevolgen. Het is dus onlogisch dat ze niet geconsulteerd worden”, zegt Helmut Jaspers.

“De ongerustheid over die oude kerncentrales blijft niet beperkt tot deze regio. Ook uit Nederland en zelfs uit Duitsland komen kritische vragen. Uit rapporten van onder meer Elia wordt duidelijk dat we die kerncentrales niet nodig hebben, omdat er voldoende capaciteit is. We vrezen dat investeringen in hernieuwbare energie hierdoor stilvallen.”

Erik Vandewalle