In de krant: Provincie helpt gezinnen aan goedkopere groene stroom

Provincie helpt gezinnen aan goedkopere groene stroom
Provincie helpt gezinnen aan goedkopere groene stroom

Gazet van Antwerpen, 14 juni 2016

Sinds kort is er een nieuwe minister bevoegd voor de zonnepanelen: Bart Tommelein (Open VLD). Sp.a-gedeputeerde Inga Verhaert schrijft hem een open brief en wijst op de waarde van de provinciale groepsaankopen.

Geachte heer minister Tommelein,

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe portefeuille! Zonder twijfel de spannendste die in de Vlaamse regering te krijgen is. Het is ook de bevoegdheid waar nog véél zinvol werk mee te doen is. U bent nog niet zo lang aan de slag ermee, wellicht leert u het veld nog wat kennen, studeert u en plant u en doet u hier en daar inspiratie op. Logisch, het is ook een erg technische materie, die hele energiekwestie.

Ik hoor u alvast zeggen dat zonnepanelen nog altijd een interessante investering zijn. U hoopt wellicht ook dat véél burgers zich nog van die panelen zullen aanschaffen. Dat helpt een aardig handje in de vergroening van onze energiebevoorrading. Zelfstandiger worden we er ook mee, want wat we zelf doen, doen we… groener, toch?

U weet vast dat de zonnepanelen een slechte reputatie hebben gekregen. Ten onrechte. U weet ook dat de sector het moeilijk heeft gehad toen die subsidies verdwenen. Subsidies weg? Panelen zullen wel niet interessant meer zijn, zo redeneren maar al te veel mensen. Dat u hun vertelt dat het nog altijd een goede investering is, is dus prima en nodig. Alleen zal het niet voldoende zijn. U regeert vanuit Brussel en decreteert als het ware een herwonnen geloof in zonnepanelen. Ik wou dat het zo werkte. De realiteit is anders.

Daarom ben ik alvast zo vrij u wat inspiratie aan te bieden. Zomaar. Gratis en voor niks. Er loopt in de provincie Antwerpen namelijk al enkele jaren een interessant experiment. Een klein provinciebestuur organiseert er grote, gezamenlijke aankopen. Mensen kopen er samen groene stroom, gas en sinds twee jaar ook zonnepanelen. Andere provincies zijn intussen gevolgd.

De rol van Johan, Kim en Ludgaard

image007

Johan, Kim en Ludgaard voeren voor ons campagne. Een campagne op ruime schaal, in heel de provincie Antwerpen. De drie zijn enthousiast. En samen met hen zijn er zo nog 4.649 huishoudens die zich samen al hebben sterk gemaakt voor duurzame energie. Ze hebben de voorbije twee jaar in groep panelen gekocht en zo op hun daken twintig voetbalvelden vol gelegd. Goed voor 17.624 MWh of een CO2-reductie van 3.684 ton. Omdat ze de krachten bundelden, bespaarden ze samen ook 4.406.120 euro op hun elektriciteitsrekening.

De meer dan 4.600 huishoudens die al eerder meededen, zijn nu ambassadeur voor dit eenvoudige idee: bundel de krachten, koop in groep, bespaar en draag bij aan een beter milieu. Hun bijdrage werkt aanstekelijk. Dat mochten we de laatste dagen, bij de voorbereiding van de derde editie van de groepsaankoop van zonnepanelen, al vaststellen. De borden hingen nog maar net, toen meerdere buren zich al kwamen informeren hoe ze ook konden meedoen.

De ambassadeurs zijn overtuigd. Ze worden in groep ontzorgd: alles is geregeld. De prijs is scherp, dankzij een veiling en de transparantie over terugverdientijd, opbrengst enzovoort is gegarandeerd. Zowel panelen als omvormers moeten aan bijzonder strenge eisen voldoen. Maar ook installateurs doorlopen een zorgvuldige kwalificatieprocedure.

Behalve strenge voorwaarden aan product en installatie, is er ook kwaliteitscontrole tijdens en na de plaatsing. En ten slotte zijn er ook garanties afgesproken voor product, installatie, vermogen en opbrengst.

Provincies: de beste bondgenoten

Meneer de minister, alles wat de moeite waard is, kost doorgaans ook moeite. Dat is hier niet anders. Het provinciebestuur steekt met overtuiging tijd en werk in de energieportefeuille. Wij spreken mensen aan met papieren, digitale en audiovisuele campagnes. Maar vooral: met infosessies. Face to face dus. En dát, meneer de minister, maakt een wereld van verschil.

Wij decreteren niet. We overtuigen en nemen mensen dan bij de hand. We zijn daar ook goed voor geplaatst. Met voldoende schaalgrootte en toch dicht genoeg bij de inwoners. Als u dus écht veel mensen wil overtuigen om, met de hulp van goedkopere energieleningen, massaal veel panelen te leggen, dan zijn provincies uw beste bondgenoten.

Meneer de minister, ik realiseer me dat uw regering het niet direct warm krijgt van provincies. Ieder zijn fetisj. Maar decreteren van geloof is zoals preken in de woestijn. Het wordt gauw eenzaam en het brengt niet op.

Samen met een coalitie van provincies kunt u geoefende en bewezen praktijk koppelen aan uw plannen. We houden ons in ieder geval warm aanbevolen. Vraag maar aan Johan, Kim en Ludgaard!

Inhoud ↑

Copyright © 2016 Concentra. Alle rechten voorbehouden