Buurtanalyse zorgt voor een betere mix op het speelplein

Alle speelpleinen uit de provincie Antwerpen krijgen in 2017 de kans om hun buurt beter te leren kennen. Zo kunnen ze ook moeilijker te bereiken kinderen aanspreken.

Speelpleinen zetten ook in op kansarme kinderen
Speelpleinen zetten ook in op kansarme kinderen

Al jaren ondersteunt de Provincie Antwerpen speelpleinen om hun werking toegankelijker te maken voor iedereen. Mét of zonder beperking, ongeacht je afkomst, gezin of woonplaats.  51 speelpleinen kregen al steun van het PRoject INclusieve Speelpleinen (PRINS).

In 2017 ligt de focus op de buurt waarin het speelplein zich bevindt. Wie woont er achter de hoek en hoe kan je als speelplein ook die kinderen bereiken? Met ‘Jouw stoep onder de loep’ vinden speelpleinbegeleiders een antwoord op die vragen.

Het provinciebestuur zorgt op deze manier voor toegankelijk jeugdwerk, ook in het laatste jaar van het provinciaal jeugdbeleid.