Maximumfactuur provinciaal onderwijs op atv

“Het invoeren van een maximumfactuur in alle provinciale scholen in Antwerpen, heeft het schuldverzuim er ruim 30 procent doen dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Sinds dit schooljaar moeten ouders er nog slechts een vast bedrag betalen voor de schoolkosten van hun kinderen. De voorbije maanden werden er heel wat minder aanmaningen gestuurd, 1400 in plaats van 2000 het jaar voordien. Ook andere onderwijsnetten zijn geïnteresseerd in het systeem van de provincie. “