Onderwijs op maat: 2 leraren voor 1 klas

PTS Mechelen, onze provinciale school voor tuinbouw, techniek en wetenschap pioniert met onderwijsinnovatie!

De school heeft bewust gekozen voor : co-teaching in de 1e graad B-stroom (voor leerlingen zonder getuigschrift lager onderwijs).

Het is een totaal andere manier om onderwijs te organiseren met een duidelijk doel: iedereen moet mee! 2 leraren staan tegelijk voor de klas. De klasgroep is ook groter. Op die manier kan 1 leraar les geven en kan de andere bewaken dat het bij iedereen apart lukt en kan hij of zij individuele problemen sneller opvangen.

Een eerste evaluatie is alvast positief. De jongeren zitten gemotiveerder in de les. Ja, het vergt wat extra aandacht bij het matchen van huidige (en toekomstige) leraren. Maar de het systeem is erg flexibel en dat maakt het makkelijk om te differentiëren naar interesse, leerstijl en niveau. . Gaandeweg willen we in alle provinciale scholen co-teaching organiseren.