sp.a Kalmthout pakt uit met tal van nieuwe namen op gemeenteraadslijst

De Kalmthoutse sociaaldemocraten hebben een duidelijke vernieuwingsoperatie doorgemaakt. Met maar liefst vijftien nieuwe namen op de lijst is de partij klaar voor de verkiezingen dit najaar. Ook jongeren hebben duidelijk hun weg gevonden naar de sp.a. Een zestal jonge mensen zijn enthousiast om de campagne in te gaan.

Sarah Van den Broek, Daan de Bakker, Emma Lambregts, Kirsten Van den Berghe, Joëlle Raymakers en Sarah Gohr brengen elk hun eigen accenten mee naar de campagne en het programma. Ze hebben een bijzondere belangstelling voor onderwijs, de jeugdverenigingen, kinderopvang, gelijke kansen en LGTBQ, cultuur en mobiliteit.

Sarah Van den Broek beaamt:

“Onderwijs is mijn passie. Ik ben nog student in de lerarenopleiding, maar elke vakantie geef ik Nederlandse les aan de kinderen van vluchtelingen in Kalmthout. We kunnen best samenwonen in deze gemeente, als ieder een bijdrage doet: de kinderen komen leren in hun vrije tijd, ik geef hun de mijne en zie ze daardoor spreekwoordelijk groeien.”

Naast de nieuwe gezichten zijn er ook de uittredende raadsleden: specialist ruimtelijke ordening en fractieleider Fons Dierckx op de tweede plaats, gemeenteraadslid en ecologe Bianca Veraart als trekker van de tweede kolom op de lijst. Fons Dierckx kent als geen ander de verzuchtingen rond ruimtelijke ordening in de gemeente. In het sp.a programma daarover is zijn motto

“Geen uitspraak zonder inspraak”

dan ook meteen een sterke leidraad. Bianca Veraart

“Door mijn toegenomen takenpakket op de dienst leefmilieu van de Provincie, moet mijn aandacht nu daarheen gaan. De sp.a ploeg wil ik intussen volmondig steunen, mijn opvolging is gegarandeerd.”

De zorgsector is ook vertegenwoordigd: Ann De Buysscher, Michel Billen, Kirsten Van den Berghe en Magda Callewaert staan als zorg- en verpleegkundigen of oud-medewerker aan De Voorzorg dicht bij wat mensen na aan het hart gaat: hun gezondheid en zorg. Ann de Buysscher licht toe:

“Ik heb de zorgen van zieke mensen en hun dierbaren leren kennen. Het belang van de mantelzorger staat voor mij dan ook buiten kijf: naast een welgemeende dankjewel verdient hij/zij ook een financieel duwtje in de rug. Wat mij betreft een extra toelage, zonder wachtperiode.”

Het aantal kleine zelfstandige ondernemers op de lijst valt ook op: een tuinaannemer (Sammy Deburggraeve), een horecaondernemer (Stefan Skoullos), een chef-kok die zelfstandig is in bijberoep (Bart Lion), een zelfstandig planoloog (Fons Dierckx) en tenslotte een bediende bij Unizo (Anita Oerlemans).

“Wij willen vaart zetten achter Kalmthout. Er is hier plaats voor méér initiatief en wat meer poeier! Wij komen alvast met de ideeën”

lacht Bart Lion.

Marc Van den Broek, Benny Balemans, Frank Kesteloot en Danny Warmoeskerken maken de set nieuwe namen compleet. Zij brengen o.a. ervaring mee vanuit de openbare sector (NMBS en Infrax) en de petrochemie. Met Danny Warmoeskerken zet een familietraditie zich verder binnen de sociaaldemocratische beweging in Kalmthout. Zijn moeder, Mathilda Peeters, was jarenlang sp.a gemeenteraadslid.

Ervaring is troef bij kandidaten Albert Loose (buschauffeur) en Luc Denys (gepensioneerd cultuurcoördinator in de stad Antwerpen). Zij krijgen gezelschap van Lilianne De Laat, lid van de Ouderenadviesraad en bestuurslid van de Seniorenbond en Ziekenzorg op Nieuwmoer. Ook Wilfried Verhaert, uittredend raadslid OCMW en coördinator in het O*KA Cultuurcentrum, is weer van de partij:

“Nog gauw de wereld mee verbeteren, het leven opvrolijken. Once more unto the breach, dear friends.” Onze senioren zijn nog lang niet “out”. Ze stellen hun levenservaring ten dienste van de gemeenschap. Waarbij ze in het bijzonder het ouderenbeleid willen versterken.

De  lijst wordt getrokken en geduwd door respectievelijk provinciaal gedeputeerde Inga Verhaert en ere-burgemeester van de stad Antwerpen Leona Detiège, de twee leading ladies van de sp.a in Kalmthout.

De sp.a Kalmthout laat er geen twijfel over bestaan: ze ambieert bestuursdeelname. Lijsttrekker Inga Verhaert

“De gemeente wordt te lang bestuurd door één partijclub van mensen die álles voor het zeggen heeft. Dat is niet gezond. Er staat in oktober veel op het spel: nu de ocmw’s inkantelen in de gemeente mag het sociale niet ondergesneeuwd geraken in algemeen beleid. Daarom willen wij absoluut mee besturen. Wij hebben de mensen, de ervaring en de ideeën om een  vernieuwend en sterk sociaal beleid in Kalmthout te garanderen.”