De Kempen uitbouwen tot een duurzaam toeristisch sterk merk!

sp.a provincie Antwerpen wil in de volgende bestuursperiode de Lilse Bergen in beheer nemen en zo op die manier het prachtige domein een langdurig toekomstperspectief bieden. De inwoners van de provincie hebben vandaag meer dan ooit nood aan groene ruimte en natuur. sp.a blijft het beheer van recreatiedomeinen als een van de kerntaken zien van de provincie.

De bezoekersaantallen van zwemvijvers, recreatieparken en provinciale domeinen bereikten deze zomer recordcijfers. Toerisme en recreatie zijn overduidelijk economische erg belangrijk in de Kempen. En dat willen wij zo houden door te blijven investeren in de regio.

We moeten blijven werken aan een kwaliteitsvol aanbod voor mensen uit de Kempen, maar ook van ver daarbuiten. Onze troeven zijn natuur en milieubewust toerisme die onze regio toekomstperspectief en economische groei geven. De provincie kan een sleutelrol  opnemen om dit waar te maken: partners bij elkaar brengen, toeristische spelers en gemeenten ondersteunen, initiatieven nemen om van de Kempen een toeristisch, krachtig merk te maken.

Om die ambitie waar te maken, wil sp.a in een volgende legislatuur investeren in de Lilse Bergen. Zo wordt naast het Zilvermeer in Mol een tweede, sterk provinciaal domein uitgebouwd in de Kempen. Op die manier ziet sp.a de provincie Antwerpen als motor voor de ontwikkeling van milieubewust toerisme.

De provinciale domeinen zijn geen eilanden. Ze moeten samen, met tal van andere toeristische initiatieven en partners het uithangbord zijn van onze regio. In de eerste plaats voor de inwoners én bezoekers van onze regio. De provincie fungeert als motor die kan helpen bouwen aan een sterke Kempen. Een regio die enerzijds zorgt voor jobs en economische groei, maar anderzijds ook een plaats is waar iedereen kan ontspannen en genieten.