Samenvatting partijprogramma sp.a Kalmthout

Elk kind verdient een plaats. Vandaag kan slechts 40 % van kinderen onder de drie jaar terecht in Kalmthout. We richten een gemeentelijk kinderdagverblijf op met inkomensgerelateerde plaatsen. Zo geven we een gepast antwoord op de noden van onder andere eenoudergezinnen. We trekken de gemeentelijke subsidies voor erkende onthaalouders op. We voorzien noodopvang wanneer onthaalouder ziek zijn of plots stoppen.

Iedereen mee op school. De kostprijs mag geen drempel zijn om voor een opleiding te kiezen. Een maximumfactuur in het secundair kan soelaas brengen. Over de verschillende onderwijsnetten heen werken we samen tegen de vroegtijdige uitstroom. De school verlaten zonder diploma moet in Kalmthout de uitzondering worden. In elke deelgemeente voorzien we blokpunten met internet en printers.

Onze jeugd krijgt meer: inspraak, middelen en opleiding. Nu de provincie niet langer een jeugdwerking heeft, zetten we de daartoe overgedragen middelen integraal in voor de jeugd. Jongeren die zijn opgeleid als monitor, hebben recht op een vergoeding. Elke jeugd- en sportvereniging verdient kwalitatieve en veilige gebouwen.

Bouwen voor mens en omgeving. Open ruimte koesteren we. Daarom heeft inbreiding de voorrang op uitbreiding. Zonder inspraak van de bevolking, ook geen uitspraak. Verwaarloosde woningen knappen we op voor mensen met een bescheiden inkomen we werken hiervoor samen met het deeltijds- en volwassenonderwijs.

Mobiliteit op mensenmaat. Elk jaar maken we een nieuwe fietsstraat. We zorgen voor een vlotte en regelmatige busverbinding naar ziekenhuizen en dienstencentra. Zwaar vrachtvervoer houden we buiten onze kernen. Spoorlijn 11willen we doorgetrokken zien.. Zo rijden er minder goederentreinen op onze lijn en zullen de slagbomen aanzienlijk minder vaak gesloten zijn. Ons pleidooi voor een nachttrein hernemen we met overtuiging.

Een écht gelijke kansenbeleid mét budget. We bestrijden het intrafamiliaal geweld. Dit doen we door onder andere een casus regisseur aan te werven om het politiewerk hierrond te verlichten. Nieuwkomers heten we welkom en begeleiden we aanklampend met concrete maatregelen zoals het leren van de Nederlandse taal.

We strijden tegen armoede. We richten een meldpunt op waar je een vermoeden van armoede kan neerleggen. Zo kunnen we sneller armoede detecteren. We koppelen een buddysysteem aan het structureel en professioneel werk dat de lokale overheid moet garanderen.

We zijn samen trots op Kalmthout. We richten het openbaar domein creatief en speels in zodat het uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Onze verborgen parels stellen we open voor een publiek met een opendeurenkaart. Hiermee krijgen inwoners van Kalmthout goedkoop toegang tot culturele plaatsen en evenementen. De bezoeker van buiten de gemeente lokken we zo om nog een keertje terug te komen. Verder promoten we plattelands- en hoevetoerisme om meer logies en nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor land- en tuinbouwers te creëren.

We houden van cultuur. We verdubbelen de projectsubsidie van grote evenementen. We stellen de cultuurraad open voor alle inwoners en verenigingen van onze gemeente en splitsen deze op in deelraden. We geven de culturele huizen, supplementair aan hun eigen werking, infrastructurele en inhoudelijke ondersteuning. Ook helpen we amateur- en professionele kunstenaars die op zoek zijn naar een geschikt atelier.

We zorgen voor elkaar. We schaffen de onderhoudsplicht af. Wanneer mensen hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen, kloppen we niet langer bij hun kinderen aan. We geven mantelzorgers een extra gemeentelijke zorgtoelage. Ook stellen we een voltijds ouderenconsulent aan. Verder creëren we woon-service zones waarin we oudervriendelijke woningen mixen met woningen voor jonge gezinnen. Iedereen heeft het recht om zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving te blijven wonen.

We denken aan de toekomst. We willen extra aandacht voor korte keten productie en biologisch teelten. Met pop-up evenementen op de markt verhogen we de belangstelling daarvoor. Nieuwe overheidsgebouwen bouwen we duurzaam. Om veiligheid en energietransitie te borgen, onderhouden we sterke en structurele banden met andere, ook Nederlandse, overheden. Als gemeente willen we de scheurtjesreactoren Tihange 2 en Doel 3 zo snel mogelijk gesloten zien. We wensen bovendien paal en perk te stellen aan het vervoer van kernafval door onze drukbevolkte gebieden.