Zimmertoren

De zimmertoren op het Zimmerplein in Lier is een gekend en zichtbaar monument in het Lierse stadscentrum. Het gebouw is echter aan het verkommeren en krijgt dan ook slechte punten in een rapport van de monumentenwacht. De gemeente voorziet ook geen budget voor restauratiewerken, ook al vraag het Koninklijk Zimmertorencomité al enkele jaren lang om hier middelen voor vrij te maken.

De Zimmertoren dateert uit de 13de eeuw, is bepalend voor het historische uitzicht van het Zimmerplein en trekt jaarlijks heel wat toeristen. Het zou dan ook een schande zijn om het verder te laten verkommeren.

Sp.a ziet een rol weggelegd voor de provincie Antwerpen en de vzw Kempens Landschap. Deze vzw is 20 jaar geleden opgericht onder auspiciën van de Provincie en is uitstekend geplaatst om dit dossier te beheren. Kempens Landschap, waar Lier al geruime tijd lid van is, zou kunnen instaan voor beheer en restauratie van de toren. Men is er vertrouwd met dit soort dossiers en kan zowel subsidies aanboren als expertise aanreiken.

Sp.a is enthousiast over deze plannen en is ervan overtuigd dat hier de sleutel ligt om de verdere verkommering van de Zimmertoren tegen te gaan. Wij willen hier alvast onze schouders onder zetten om de Zimmertoren van de teloorgang te redden, structureel het onderhoud op te volgen en het monument zo voor het nageslacht te bewaren.