Europese fietsostrades

Vandaag is iedereen fan van onze fiet-sos-trades. Prima! Veilig, vlot en comfortabel kunnen fietsen van pakweg Essen tot Antwerpen of zelfs verder door naar Mechelen: daar toont een provincie haar meerwaarde. Fietspaden die over grenzen van gemeenten en straks ook provincies gaan, maken duurzame mobiliteit tastbaar en haalbaar. De grondleggers van Europa hadden in de jaren 50 van de vorige eeuw een vergelijkbaar idee, maar dan voor auto’s. Ze bouwden toen de eerste E-wegen, kriskras doorheen Europa. Een van de allereerste E-wegen, de E3, startte in  Lissabon en ging over Burgos naar Antwerpen. Van hieruit gaat het dan richting  Hannover (in 1975 via Bremen) over Stockholm in Zweden om uit te komen in Vaalimaa op de grens met Rusland. Ons idee nu, naar analogie met die E-wegen, is om onze F-wegen (Fiet-sos-trades) ook over de landsgrenzen te laten gaan. Daar kunnen we Europese middelen voor vragen. Het is goed voor grensbewoners en -arbeiders, maar evengoed voor mensen die over de grens school lopen of recreëren. Een oud principe dus, hedendaags vertaald. Fietsen maar! En leve de fiet-sos-trades!