Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien

Op 8 maart, Internationale dag van de rechten van de vrouw, zal voor het eerst een echte Belgische vrouwenstaking plaatsvinden. Het doel: aantonen dat het (onbetaald) werk van vrouwen van levensbelang is en dat dit een gelijke verloning verdient. Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien. zij-kant voert mee actie en roept alle vrouwen op om mee te staken.

Internationale vrouwendag 

Op 8 maart is het Internationale vrouwendag. De dag waarop vrouwenrechten wereldwijd extra aandacht krijgen. Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste vrouwenstaking plaats. Vrouwen protesteerden tegen hun slechte arbeidsomstandigheden met de poëtische woorden: ‘’Wij willen brood en rozen’’.

Het deelstaatparlement van Berlijn heeft vorige week de Internationale vrouwendag op 8 maart goedgekeurd als een officiële feestdag. Zowel vrouwen als mannen die in de Duitse hoofdstad wonen, moeten dan niet gaan werken.

In ons land diende sp.a in 2010 een wetsvoorstel in om 8 maart ook tot een officiële feestdag te verklaren. Intussen is er nog steeds geen beslissing genomen over de zaak. zij-kant vraagt al jaren de erkenning van 8 maart als officiële feestdag. Op deze dag kunnen vrouwen én mannen actie ondernemen, een platform creëren en opkomen voor gelijke rechten en gelijke kansen voor alle vrouwen.

Waarom staken?

Vorig jaar legden honderdduizenden Spaanse vrouwen het werk neer uit protest tegen verschillende vrouwonvriendelijke maatregelen die de regering daar doorvoerde. Met succes- het hele land lag plat. Dit jaar willen wij in België hetzelfde doen.

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in vele segmenten van de samenleving. Kijk maar naar de regering – deze bestaat nog steeds uit veel meer mannen dan vrouwen. Ook in de sport verdienen vrouwen een pak minder dan hun mannelijke collega’s. In België kan geen enkele voetbalster leven van haar sport. De loonkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt vandaag de dag nog steeds 20 procent. Wanneer vrouwen met pensioen gaan, vergroot deze kloof naar 31 procent. Wereldwijd wordt 30 procent van de vrouwen ooit slachtoffer van partnergeweld. Staken voor gelijke rechten is vandaag de dag dus meer dan nodig.

Hoe kan je deelnemen?

Op 8 maart kan iedereen een manier vinden om te staken en te laten zien dat als vrouwen stoppen, de wereld stopt met draaien. Er staan verschillende betogingen op de agenda in Brussel en andere Belgische steden. Wie niet staakt, kan ook op een andere manier actie ondernemen. Zo kan je bijvoorbeeld een out-of-office instellen waarin je het bestaan van de loonkloof uitlegt of het huishoudelijk werk voor een dag neerleggen en de mannen de klus laten klaren.

Meer info vind je op hier.

ALS VROUWEN STOPPEN, STOPT DE WERELD (1).png