Minimumpensioen van 1.500 € na loopbaan van 42 jaar

Nieuwe tijden vragen nieuwe oplossingen. En vooral nieuwe bescherming. Vandaag is er zoveel onzekerheid over de pensioenen dat jongeren denken dat er voor hen geen goed pensioen meer zal zijn weggelegd na een leven lang werken. Wij willen dat eenheidsdenken doorbreken. Politiek is een kwestie van keuzes. Wel, wij kiezen voor de investering in volwaardige pensioenen.

Dat begint allereerst met een basisprincipe: elk uur werk telt. Of je nu ambtenaar, zelfstandige of bediende bent. Of je nu met een vast of flexibel contract werkt. Voor ons maakt hetniet uit. Wij maken komaf met dat onderscheid uit oude tijden. En nog belangrijker vinden wij: in nieuwe tijden betekent zorgen voor iemand die je liefhebt (=mantelzorg) ook werken. Elk uur werk telt voor sp.a om een volwaardig pensioen op te bouwen.

Wij gaan er ook van uit dat een loopbaan van 42 jaar moet volstaat voor een volwaardig pensioen. En laten de leeftijd dus los. Wie op zijn 18e begint te werken, heeft recht op een volwaardig pensioen op zijn 60e. Wie langer studeert en op haar 24e begint te werken, zal op haar 66e met pensioen kunnen. En wie langer werkt of meer werkt gedurende de loopbaan, verdient gewoon meer pensioen. Dat is eerlijk, efficiënt en transparant.

Bovendien gaan wij voluit voor een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen wie gewerkt heeft. Dat kan wel degelijk. Op voorwaarde dat iedereen zijn steentje eerlijk bijdraagt – ook wie héél veel heeft – en ook omdat we ervan overtuigd zijn dat diegenen die nu 5.000 euro pensioen of meer hebben per maand, het heus wel met een klein beetje minder kunnen doen. In onze Toekomstbegroting hebben we ons pensioenplan uit de doeken gedaan en een becijferd plan voorgesteld. Wij doen niet mee met de doemdenkers, wij zoeken naar oplossingen en vinden die.

Tot slot is de pensioenkloof tussen man en vrouw in deze nieuwe tijden totaal achterhaald. Het klassieke kostwinnersmodel – vrouw thuis voor de kinderen en man die werkt – is niet meer van deze tijd. Er zijn nieuwe gezinsvormen en andere manieren van samenleven. Niet alleen de loonkloof tussen man en vrouw, maar ook de pensioenkloof willen wij weg. Daarom maken we werk van een pensioenkloofwet, die zorgt voor gelijkheid tussen man en vrouw in de pensioenen. Door meer zorguren – het zijn nog altijd vooral vrouwen die zorgtaken opnemen – mee te laten tellen voor je pensioenopbouw trekken we de pensioenen van de toekomst gelijk.
Nieuw socialisme is een volwaardig pensioen voor iedereen.

#wijzorgenervoor

#nieuwestrijd