Fuifbussen afgevoerd

Het nieuwe provinciebestuur van Antwerpen schaft de succesvolle fuifbussen voor jongeren af. Vorig jaar reed voor de 800e keer een fuifbus uit. Ze reden van en naar fuiven waar 500 mensen of meer aanwezig waren. Jongeren stippelden samen met een ambtenaar de veiligste en meest geschikte route uit, stelden zelf stewards aan en konden dan op de dienstverlening van de provincie rekenen. Nu socialisten niet langer meebesturen in de provincie worden ook de bussen voor jongeren afgeschaft.

Inga Verhaert, provincieraadslid (sp.a) en destijds initiatiefneemster van de provinciale fuifbussen reageert

“Onbegrijpelijk. Uitgerekend nu jongeren terecht en meer dan ooit bekommerd zijn om het klimaat, schaffen nationalisten en christendemocraten nog wat collectief vervoer af. Is dat nu wat ze bedoelen met eco-realisme? Als antwoord op klimaatbrossers en Youth for Climate kan het in elk geval tellen.”

Het idee achter de fuifbussen was helder. Fuiven waar 500 of meer mensen verwacht werden, konden op eenvoudig verzoek beroep doen op provinciale fuifbussen. De fuiven die aanspraak maakten op de bussen waren doorgaans  evenementen van Chiro of Scouts, maar ook andere jeugd- en studentenverenigingen maakten al sinds 2010 gebruik van de provinciale bussen.

De dienstverlening was niet vrijblijvend. De jongeren dachten mee na over de mobiliteit van en naar de fuif. Er werden waar mogelijk fietsenstallingen voorzien en de bussen reden langs routes die de organisatoren samen met een ambtenaar uitstippelden. Bovendien zorgden de jongeren voor de veiligheid aan boord van de bus door stewards in te schakelen. Vooral op meer afgelegen plaatsen zonder verbinding met veilige fietspaden of openbaar vervoer werden fuifbussen goed en veel gebruikt.

De dienstverlening werd door de provincie aangeboden om jongeren te sensibiliseren én veilig fuiven te vergemakkelijken. Reacties van jongeren waren dan ook steevast positief. De gemoedsrust van de ouders was onbetaalbaar.

Bij de interne staatshervorming werd ook duidelijk dat Vlaanderen niet bereid was de provinciale dienstverlening over te nemen. Er werd daarom afgesproken dat de provincie dit initiatief best zélf zou verderzetten. Dat kon ook perfect omdat de provincie bevoegd is en blijft voor mobiliteit.

Het nieuwe bestuur denkt er dus anders over en gaat voor minder dienstverlening, minder duurzaam vervoer en minder veiligheid.