Groepsaankoop SamenSterker: tijd om in te schrijven!

Eind vorig jaar besliste de nieuwe provinciebestuurders in Antwerpen plots om de succesvolle groepsaankopen stop te zetten. Onbegrijpelijk, vonden veel mensen in de provincie.

Negen jaar lang bundelden we de krachten om samen te drukken op de prijs van stroom en gas. Meer dan een half miljoen gezinnen bespaarden de voorbije jaren zo op hun energiefactuur. Daarbij verzetten we bakens. We zorgden samen voor de afschaffing van de verbrekingsvergoedingen die leveranciers ten onrechte niet één, maar soms zelfs twéé keer aanrekenden. Vandaag zijn die boetes helemaal weg. Door de kracht van onze groep.

We drukten op de prijs en verkregen interessante tarieven tegen heldere voorwaarden. Wanneer er toch iets dreigde mis te lopen bij een leverancier, gingen we samen onze belangen behartigen. Meneer Janssen en Mevrouw Peeters stonden er niet langer alleen voor. Ze hadden de power van de hele provincie achter zich.

In de loop van de voorbije maanden ben ik heel erg vaak aangesproken door mensen die zich door het nieuwe bestuur in de steek gelaten voelen. Ze hebben me gevraagd om het initiatief dat we negen jaar geleden samen namen toch verder te zetten. Daarom neem ik de draad weer op. Via de coöperatie SamenSterker. Wie opnieuw de krachten wil bundelen, een gemakkelijke weg wil vinden in de jungle van de energiesector, wie een scherpe prijs aan heldere voorwaarden wil: schrijf je in via SamenSterker De inschrijving is zoals steeds vrijblijvend. Tot en met 7 mei kan je intekenen. Op 8 mei volgt de veiling. Wat later krijg je je persoonlijk aanbod.