Welkom op de Burgerschap Olympiade!

Gisteren mocht ik mee de aftrap geven voor dit geweldig initiatief!

De Olympiade is een pluralistische wedstrijd voor secundaire scholen van alle onderwijsnetten. Georganiseerd door Vlaamse Scholierenkoepel, Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken, KUULA Instituut voor Democratisch Burgerschap en AP Hogeschool Antwerpen.

De olympiade wil het tekort aan burgerschap en levensbeschouwelijke geletterdheid in het Vlaamse onderwijs helpen wegwerken en scholen helpen omvormen tot brede scholen voor wereldburgers. Gisteren kwamen o.a. Anuna De Wever en Antwerps schepen van onderwijs Jinnih Beels (sp.a) mee supporteren. Ze zijn meteen ook ambassadeur voor de Olympiade.  

Je leest hier meer over het initiatief en over hoe je kan deelnemen. Good luck!

Deze slideshow vereist JavaScript.