Zekerheid. Voor iedereen.

Betaalt u te veel voor elektriciteit en gas?
Is de schoolfactuur van uw kinderen te hoog?
Daar kunnen we wat aan doen. Het kan!
Dat heb ik de voorbije jaren bewezen.

Twaalf jaar mocht ik als deputé van de provincie mee het beleid voeren. Ik heb in dat kader de groepsaankoop voor gas en elektriciteit opgestart en georganiseerd. Meer dan 100.000 gezinnen namen er aan deel en bespaarden zo jaar na jaar honderden euro’s. In de provinciale scholen heb ik een maximum factuur ook in de secundaire scholen ingevoerd. En de schotten tussen ASO, TSO en BSO gesloopt. Het provinciaal onderwijs, dat dreigde te verdwijnen, heb ik mee kunnen redden…

Ik heb hard gewerkt in het provinciebestuur; het was een eervolle uitdaging. Na de verkiezingen van vorig jaar werd mijn partij sp.a buitenspel gezet. Meteen schafte het nieuwe bestuur de groepsaankoop af. Het verschil tussen besturen met of zonder sp.a is daarmee duidelijk.

Maar ik laat het er niet bij zitten en ga een doorstart proberen, nu op een hoger niveau. Ik ben kandidaat voor een plaats in het Vlaams Parlement.

Als ik verkozen word, beloof ik mijn uiterste best te doen voor een echt sociaal Vlaams beleid. Ik maak me sterk voor gelijke kansen in het onderwijs, van kleuterschool, over lagere en secundaire school tot in het hoger onderwijs. Opnieuw engageer ik me voor betaalbare, groene en veilige energie. De zorgzekerheid staat centraal in mijn politieke agenda. Ik maak me sterk voor eerlijke lonen, pensioenen waar je van kunt leven en een onbezorgde opvang van oudere hulpbehoevenden. Dat ouderen bij hun kinderen moeten bedelen om hun rusthuis te betalen, is in deze tijd echt de schaamte voorbij. Ik zal ijveren zonder ophouden voor een ouderenbeleid zoals mijn Zweedse grootmoeder het mocht ervaren: aangepast aan de tijd, respectvol, zorgzaam en betaalbaar.

Het zal niet eenvoudig zijn om dat doel te bereiken. Ik vraag daarvoor uw steun en stem. Op de sp.a-lijst voor het Vlaams Parlement sta ik als eerste opvolger. Geeft u me een stevige duw in de rug? Stem dan behalve voor mij ook voor de lijstduwer Jinnih Beels. Op de federale lijst durf ik warm aanbevelen: Kalmthoutse belofte Emma Lambregts op de derde opvolgersplaats. Op de Europese: sterkhouder en lijstduwer Monica De Coninck.