Asielzoekers welkom

Fedasil heeft beslist dat er in Kalmthout een tijdelijk opvangcentrum komt voor 120 asielzoekers. Een gebouw van het vroegere ACTA aan de Putsesteenweg moet dienst doen. Het gemeentebestuur (CD&V)  is niet te spreken over de beslissing en vraagt zich af of het gebouw nog tijdig geschikt kan worden gemaakt en of het groot genoeg zal zijn voor de mensen die er onderdak zullen krijgen.

sp.a  Kalmthout wil de asielzoekers welkom heten in de gemeente. Er zijn ongetwijfeld betere locaties te vinden dan wat vandaag voorligt want het ACTA gebouw is effectief klaar voor de sloop. Waarom dus niet de mogelijkheden onderzoeken van bvb. het domein Diesterweg dat de gemeente onlangs in erfpacht nam? Of stedelijke gebouwen van Zon en Hei? Beiden zijn groter dan het gebouw aan de Putsesteenweg en werden al gebruikt voor de opvang van (grotere) groepen mensen. Mits enige renovatie (overigens ook voorzien door Fedasil) is de aanpassing voor tijdelijke opvang wellicht gemakkelijker. De investeringen komen dan meteen ook de gemeenschap ten goede terwijl het gebouw aan de Putsesteenweg in handen is van een private eigenaar.

De berichtgeving over de komst van de asielzoekers lokt verschrikkelijke commentaren uit. sp.a Kalmthout vraagt het gemeentebestuur met klem de haatboodschappen te veroordelen, aangifte te doen en ze te verwijderen van eigen communicatiefora.

In onze gemeente staat nog een synagoge. Het gebouw is een stille getuige van het leed van eerdere vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. Vandaag spannen vele burgers, verenigingen en politieke partijen zich terecht in om deze stenen te redden en beschermen. Als herinnering aan wat nooit meer mag gebeuren. Nu staan mensen van vlees en bloed aan de deur van Kalmthout. Ook zij zijn op de loop voor oorlog en geweld. Zullen we hen een veilig onderkomen bieden? Of beschermen we hier enkel gedenktekens?