Borssele langer open? Niet zonder inspraak!

 

 

 

De kerncentrale van Borssele in Zeeland is 47 jaar oud. Daarmee is het de oudste in heel Europa die nog in bedrijf is. De uitbaters hebben een vergunning tot 2033. Dan zal de centrale dus 60 jaar oud zijn! Nu gaan in Den Haag en Zeeland stemmen op om de boel nóg langer open te houden. Terwijl de verlenging tot 2033 eigenlijk al tegen een eerder gemaakte afspraak ingaat.

Wij eisen twee dingen: een milieu effecten rapportage (MER) én een inspraakprocedure. Logisch. Wat in Borssele gebeurt, heeft ook impact op ons in Kalmthout en in de provincie Antwerpen.

Op maandag deed ik dit voorstel in de gemeenteraad van Kalmthout. Het kreeg unanieme goedkeuring. Het gemeentebestuur zal alvast een brief sturen naar het provinciebestuur van Zeeland en de regering in Den Haag om deze twee procedures te eisen. Het zou blijk geven van goed nabuurschap. En – vooral – het zou gevolg geven aan Europese rechtspraak terzake. Vandaag legde ik hetzelfde voorstel neer in de provincieraad. Daar vonden nationalisten en christen-democraten inspraak niet zo nodig. Alles zou wel lopen, zeiden ze. Tja, dat dachten de Nederlanders over Doel ook. Niet dus. Ik onthoud dat het huidige provinciebestuur enkel in actie schiet wanneer Nederlandse maatregelen bv een paar varkens- of kippenboeren impacteren. Dan handelt men gezwind. Niet zo wanneer een groot deel van de bevolking in de provincie risico loopt.

Er was een tijd geleden behoorlijk wat commotie in Nederland en Duitsland over de levensduurverlenging van de krakkemikkige kerncentrales in Doel. De Nederlandse buren vroegen – zeer terecht – een milieu effecten rapportage en inspraak. Er was toen een rechtszaak voor nodig om het af te dwingen. Het gevolg: een uitspraak van het grondwettelijk hof. MER en inspraakprocedure zijn voortaan verplicht. In België.

Nu vragen wij hetzelfde aan de Nederlandse buren. De kerncentrale in Borssele is niet allen erg oud. Het is er ook een met problemen, net zoals die in Doel. Economisch is ie afgeschreven, de uitbaters maken flink verlies. De productie is goed voor hoop en al 3 procent van de Nederlandse stroombehoefte. Als er iets zou gebeuren, zijn de gevolgen niet te overzien. Afhankelijk van de windrichting zullen al gauw tot één miljoen mensen moeten geëvacueerd worden. En wie dacht dat het op dat ogenblik onze zorg niet is… think again. De afstand van Borssele tot pakweg Kalmthout bedraagt in vogelvlucht niet meer dan 50 km. Het is wel degelijk ons probleem.

We willen eigenlijk de sluiting van de centrale. Liever vandaag nog dan morgen. Net zoals we de kernenergie in eigen land weg willen. Maar het minste dat we moeten krijgen is transparantie in de gevolgen van een eventuele verlenging. En we willen gehoord worden. Zoals het tussen buren betaamt.