Wanneer gaan we intrafamiliaal geweld ernstig nemen?

Op de gemeenteraad van 27 april stelde ik voor om bijkomende m/v-kracht aan te werven in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Dat het fenomeen reëel en significant is in de politiezone grens (Essen, Kalmthout, Wuustwezel) is een understatement. Met in 2018 (het laatste volledig gerapporteerde jaar) maar liefst 382 processen verbaal is het met stip het meest voorkomende misdrijf in de zone. En dan hebben we het alleen over de incidenten die tot een proces verbaal leiden. Veel meldingen worden politioneel bijgehouden en opgevolgd maar krijgen niet het statuut van een proces verbaal. Daardoor komen ze niet voor in de cijfers van de criminaliteitsbarometer. Om het nog niet te hebben over het vele malen grotere “dark number”, het aantal incidenten dat eenvoudigweg nooit gerapporteerd geraakt. Uit schrik, uit schaamte, uit radeloze ontreddering. Of uit een misplaatst gevoel van zich niet te willen bemoeien met andermans zaken.

382 processen verbaal in 2018. Dat zijn er zeven per week. Eén per dag. We weten nu al met zekerheid dat de lockdown en bijhorende coronamaatregelen tot nog méér geweld binnen het gezin leidt. Of het nu gerapporteerd geraakt of niet. De kwestie is dus URGENT. 

De gemeenteraad van april onthaalde het voorstel positief. Over partijgrenzen heen werd het idee gesteund. Er was nog overleg nodig binnen de zorgregio heette het. Prima. Dan kunnen wellicht méér middelen worden vrijgemaakt en kunnen er meerdere casus regisseurs worden aangeworven.

Ik herhaalde het voorstel op de gemeenteraad van mei. Dan nog eens op die van juni. Een werkgroep ging het voorstel ambtelijk uitwerken. Men zou het dossier géénszins over de zomer tillen. Volgens de meest recente berichten zal de werkgroep eind augustus nóg een keer vergaderen. In september zou een voorstel naar de colleges gaan. Als die beslissen om over te gaan tot aanwerving van extra m/v-kracht duurt het wellicht nóg enkele maanden tot er de facto mensen zijn aangesteld.

Vandaag zijn we bijna 100 dagen verder. Er zijn minstens 100 nieuwe processen verbaal opgesteld sinds de zaak voor het eerst besproken werd. Minstens 100 keren is iemand slachtoffer geworden van brutaal geweld in eigen huis. Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen?