De kandidatuur van de Kalmthoutse heide als toekomstig nationaal park


Minderheidsstandpunt

Op maandag 6 september ll. vond een commissievergadering plaats in het gemeentehuis Kalmthout. Het eerste onderwerp van gesprek was de Kalmthoute heide. Het park werd vertegenwoordigd door coördinator Jan Weverbergh. Hij lichtte de ambitie toe om van het huidig grenspark een nationaal park te maken.

De oproep daartoe is gelanceerd vanuit de Vlaamse landmaatschappij (VLM). Uiterlijk 15 september moeten kandidaturen zijn gesteld. De selectiecriteria gaan over omvang en samenhang van het gebied, de  unieke belevingswaarde, de kwaliteiten van de aanwezige natuur en de gebiedscoalitie met diverse actoren in en rond de heide. De Kalmthoutse heide scoort manifest goed tot uitstekend op de vier criteria. Op het grondgebied van Kalmthout bestaat géén nood om extra landbouwgrond op te nemen in het projectgebied. Samenwerking met diverse actoren is al jaren ingeburgerd. Ten bewijze: een nieuwe lading ambassadeurs uit ruime heide horeca volgden net met succes een opleiding tot overtuigend gastheer/vrouw. De titel Natura 2000 en het keurmerk als stiltegebied moge getuigen van de uitzonderlijke natuurkwaliteit. 

Het is onze mening dat de kansen om als nationaal park erkend te worden, ongemeen groot zijn. De erkenning brengt, naast onbetaalbare naam en faam, structurele en vooral voorspelbare financiering met zich mee. Dat is voor het professioneel management van een dermate uitgestrekt gebied zeker geen overbodige luxe. Bijdragen van gemeentebesturen zijn uiteraard welkom, maar zijn de facto al jaren enkele maten te klein voor het doelmatig en vooral toekomstgericht beheer van het park.

De toelichting van de plannen was gevraagd door Vooruit Kalmthout tijdens de gemeenteraadszitting van juni. Of de toelichting aan raadsleden er anders zou zijn gekomen, is een open vraag. In de loop van de commissiebijeenkomst stelde CD&V géén positief advies te willen geven over de kandidatuur. In een vergadering nog diezelfde dag had een delegatie van landbouwers hen daarom gevraagd. Het bestuur ging, ondanks eigen gerede twijfel over de waarachtigheid van sommige stellingen (waardeverlies, stopzetting bedrijfsactiviteiten, gedwongen onteigeningen, …), akkoord met een negatief advies voor de kandidatuurstelling.

Wij kunnen ons daar niet mee verzoenen. Onrust bij één sector mag in een democratie geen reden zijn om het debat stil te leggen. Zeker niet wanneer die onrust aantoonbaar kan weggewerkt worden door verdere, meer diepgaande dialoog. Daar zou de tweede fase van een kandidatuur alle ruimte toe gegeven hebben. Die ruimte wordt alle andere belanghebbenden nu eenzijdig en brutaal ontnomen.

Het negatief advies mag dan van “de gemeente” komen, het komt niet van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de democratische oppositie. #nietinonzenaam

Vooruit Kalmthout
Groen Kalmthout
N-VA Kalmthout
Open VLD Kalmthout