Fietsen geeft A vleugels

Ook in Antwerpen en Deurne trappen vrouwen minder kilometers weg dan mannen. Dat is jammer, want de fiets is sinds oudsher een belangrijk vehikel naar onafhankelijkheid. De suffragettes wisten het al: niets was zo belangrijk voor de emancipatie van de vrouw als de tweewieler. De mannen zagen het toen echter anders; fietsen zou ongeschikt zijn voor vrouwen wegens te wild en gevaarlijk voor de voortplantingsorganen. Onkuis vonden ze het ook. De realiteit is natuurlijk dat die fietsende vrouwen hun vrijheid tegemoet reden, en dat vonden de heren thuis niet zo leuk.

Anno 2021 is de situatie gelukkig al veel verbeterd, maar nog altijd ervaren vrouwen veel obstakels als ze hun stalen ros bestijgen. Zo zijn vrouwen nog steeds het meest op stap met kinderen en boodschappen, en dat is – door een op sommige plaatsen onaangepaste infrastructuur – niet evident met de fiets. Daarnaast maken vrouwen zich ook meer dan mannen zorgen over veiligheid: het gaat dan zowel over drukke verkeerssituaties als over verlaten fietsverbindingen. 

Zondag 12 september organiseerde zij-kant een fietstocht door Antwerpen, langsheen de mooiste street art van vrouwelijke graffiti kunstenaars. Op het einde van de rit mocht ik ook een fresco onthullen: een kleurrijke muurschildering van street artist Qùynh-Vi (aka Napam) die onze boodschap vereeuwigde. De fiets wijst de weg naar veiligere wegen en propere lucht én is voor vrouwen de manier om de openbare ruimte mee te claimen. Het is dan ook aan alle overheden, Vlaams, provinciaal en lokaal,  om ervoor te zorgen vrouwen én kinderen in alle vrijheid veilig kunnen fietsen.

Dit project kreeg steun van schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar, zijn kabinet en administratie, en van districtsschepen Frank Vercammen. Grote dank ook aan de Fietsschool die het parcours heeft helpen uittekenen. Evenzeer dank aan onze partners in Deurne-Noord: street art-expert Arno Arnouts die ons wegwijs maakte, de vele buurtorganisaties die enthousiast waren over het project en mee mensen optrommelden, de buurtbewoners die Napam gezelschap hielden tijdens haar schilderwerk en natuurlijk ook aan het team van kleuterschool De Groene Egel, die hun muren ter beschikking stelden van onze fresco en het evenement mee ondersteunden. En zoals altijd: aan onze onvermoeibare zij-kant ambassadeurs: