Verdeel de taken eerlijk thuis, voor eerlijke kansen op het werk

ZIJkant en haar Europese zusters van PES Women roepen 10 november 2021 uit tot Europese Unequal Pay Day. Op jaarbasis verdienen vrouwelijke werkneemsters in Europa nog steeds 14% minder dan mannen, waardoor ze vanaf 10 november gratis en voor niets werken.

Eén van de grootste oorzaken van de loonkloof v/m is de ongelijke verdeling van de zorgtaken. Corona heeft deze genderkloof in het huishouden en de zorg voor de kinderen alleen maar vergroot. Verdeel de taken eerlijk, voor eerlijke kansen op het werk, is dan ook de boodschap van de Unequal Pay Day-campagne. ZIJkant trekt op 10 november naar de Antwerpse Stadsfeestzaal met een groot “Rad van Fornuis”.

De progressieve vrouwenbeweging ZIJkant is de initiatiefnemer van de nu al zeventien Equal Pay Day-campagnes in België. Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om hun loonachterstand van het voorbije jaar dicht te rijden. Dit jaar viel Equal Pay Day op 25 maart: vrouwen moesten 23% langer werken om te verdienen wat mannen in 2020 reeds verdiend hadden.

In Europa wordt vaak in het najaar actiegevoerd tegen de loonkloof. Zo leggen vrouwen symbolisch het werk neer op de dag vanaf wanneer ze zogezegd gratis werken. De loonkloof v/m zorgt er immers voor dat hun jaarsalaris lager ligt dan dat van mannen, waardoor ze het laatste deel van het jaar niet meer betaald worden in vergelijking met hun mannelijke collega’s. Volgens het principe van de gelijke verloning zouden vrouwen dus vroeger mogen stoppen met werken.

Volgens ZIJkant en PES Women is deze dag in het najaar Unequal Pay Day: de dag voor ongelijk loon (in tegenstelling tot Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon). Aangezien vrouwen in Europa 14% minder verdienen dan mannen, werken ze de laatste 14% – of 51 dagen – van het jaar gratis en voor niets. Unequal Pay Day valt dit jaar dan ook op 10 november.

Campagne 2021: Verdeel de taken eerlijk thuis, voor eerlijke kansen op het werk
Vrouwen besteedden ook voor corona veel meer tijd dan mannen aan het huishouden en de zorg voor kinderen. De COVID-pandemie heeft deze ongelijke taakverdeling alleen maar vergroot. De VUB bevroeg mensen naar hun tijdsbesteding tijdens de eerste lockdown. Het onderzoek zet de genderstereotiepe taakverdeling op scherp: terwijl vaders zich afzonderen voor hun videocalls, klappen moeders aan de keukentafel hun laptop open en helpen ze tegelijk de kinderen met hun huiswerk of steken ze een was in. Een rapport van het Europees Parlement concludeerde dat telewerkende moeders zich per dag maar liefst anderhalf uur langer over de kinderen ontfermen dan telewerkende vaders.

Het corona-ouderschapsverlof in België werd dan ook bijna uitsluitend door vrouwen opgenomen (71%). Het mag duidelijk zijn dat de coronacrisis ons terug in de tijd heeft geslingerd, en het valt te verwachten dat deze tendens niet snel zal keren. Traditionele rolpatronen blijken immers zeer hardnekkig.

Actie: “Rad van Fornuis”
ZIJkant lijst in haar persdossier een reeks beleidsaanbevelingen op die een gelijke taakverdeling v/m stimuleren, gaande van een uitgebreider, volledig vergoed en verplicht geboorteverlof tot een collectieve arbeidsduurvermindering en een Equal Pay Day-label voor bedrijven. Maar ook de gewone man of vrouw in de straat kan bijdragen aan meer gendergelijkheid thuis, en dus ook op het werk.

Om mensen bewust te maken van de vaak nog zeer genderstereotiepe taakverdeling achter Vlaamse gevels, trekt ZIJkant met een “Rad van Fornuis” naar de Antwerpse Stadsfeestzaal. Door te draaien aan het rad komen voorbijgangers uit bij allerlei taken, van de kinderen in bed stoppen tot de doktersbezoeken regelen, de lakens verversen en de vuilzakken buitenzetten. De logische vraag die daarop volgt: wie doet dit bij jou thuis? Met rode en blauwe magneten wordt de gemiddelde taakverdeling duidelijk.

Campagnebeeld: gluren bij de buren
Belgisch topfotograaf Jef Boes legde vanuit een hoek van de woonkamer het reilen en zeilen vast van telewerkende ouders. Zijn beelden tonen hoe vaders gefocust achter een scherm zitten, terwijl moeder en kinderen verdwijnen in de chaos.

Europese campagnespot in 18 talen
Het internet smult van ‘zoom bombing kids’. Een professor, geïnterviewd door BBC News, werd er onsterfelijk beroemd mee. Een ander BBC-interview met een vrouwelijke professor – en haar dochter –  haalde veel minder hits. Symptomatisch voor genderstereotiepe opvattingen over de taakverdeling thuis? Feit is dat het minder schattig wordt als dat onderbreken dagelijkse kost is en je de laptop uiteindelijk dichtklapt, zoals veel moeders doen.

Verdeel de taken eerlijk thuis, voor eerlijke kansen op het werk’ is dan ook de boodschap van de campagnespot, ontwikkeld door communicatiebureau Mortierbrigade en productiehuis Caviar en naar aanleiding van de Europese Unequal Pay Day vertaald in 18 talen. Red Zebra gaf uitzonderlijk toelating om hierbij de punk-klassieker ‘I can’t live in a living room’ te gebruiken.

Launch event: The Gender Pay Gap: What can you do? What can the EU do?”
Tot slot neemt ZIJkant op 5 november deel aan een Europees debat, georganiseerd door PES Women, over de rol van burgers, bedrijven en overheden in het bestrijden van de loonkloof v/m. Op het programma staan best equal pay practices uit Spanje en Italië, het Fair Pay Innovation Lab en een boodschap van Europees commissaris Helena Dalli over de loontransparantierichtlijn. ZIJkant-voorzitter Inga Verhaert modereert het gesprek, dat deels digitaal, deels als studiogesprek plaats heeft.

Contact