Welkom op de Burgerschap Olympiade!

Gisteren mocht ik mee de aftrap geven voor dit geweldig initiatief! De Olympiade is een pluralistische wedstrijd voor secundaire scholen van alle onderwijsnetten. Georganiseerd door Vlaamse Scholierenkoepel, Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken, KUULA Instituut voor Democratisch Burgerschap en AP Hogeschool Antwerpen. De olympiade wil het tekort aan burgerschap en levensbeschouwelijke geletterdheid in het Vlaamse onderwijs helpen wegwerken en scholen…

Lees Meer

Meer diploma’s in de provincie Antwerpen? Wij zorgen ervoor!

We voeren een kostenbewust schoolbeleid Schoolkosten mogen geen financiële drempels zijn bij de keuze voor een bepaalde opleiding. Als eerste net voerde het provinciaal Onderwijs Antwerpen een maximumfactuur in voor al haar jaren en richtingen in het secundair onderwijs. We houden deze overeind en verdiepen het beleid rond kostenbeheersing op school. We bieden lerenden alle…

Lees Meer

HLN: Einstein en Newton huldigen nieuwe wetenschapslokalen in

Feest maandag in PTS Mechelen. ‘Newton’ en ‘Einstein’ huldigen er nieuwe wetenschapslokalen in. Broodnodig, want de wetenschapsopleidingen zitten in de lift. De leerlingen wetenschappen namen eerst ludiek afscheid van het oude labo en trokken vervolgens naar het nieuwe labo. Vier klaslokalen werden samengevoegd tot één grote open en lichte ruimte met een laboklas, vitrocel en…

Lees Meer

Maximumfactuur in het secundair onderwijs onmogelijk? Niets van!

In de provincie Antwerpen bestaat een maximumfactuur voor middelbare scholen al een tijdje. In de eerste graad betaalt elke leerling 250 euro. Vanaf het derde jaar tot en met het zevende jaar is het bedrag voor alle scholen en richtingen vooraf vastgelegd. De prijs verschilt wel per jaar en per richting. We merken dat ouders…

Lees Meer

School zonder schotten

In de scholen van het provinciaal onderwijs werken we de schotten weg. We willen de leerlingen en de ouders niet meer laten vasthouden aan labels. Die labels zorgen vaak voor heel wat vooroordelen en geven te weinig inzicht in waar een richting of een opleiding echt voor staat. Wij houden vast aan de talenten en…

Lees Meer