Grande Amore

Wij zien de mensen in de Provincie graag. Die liefdesgeschiedenis tussen ons  duurt al jaren. Wij koesteren de eigenheid van koppige Kempenaren, van Mechelaars met het hart op de tong, van sinjoren die van ’t Stad en heel de wereld zijn. Wij houden van Klein-Brabant waar we samen Brabanders zijn, van de Rupel waar geschiedenis…

Lees Meer

Europese fietsostrades

Vandaag is iedereen fan van onze fiet-sos-trades. Prima! Veilig, vlot en comfortabel kunnen fietsen van pakweg Essen tot Antwerpen of zelfs verder door naar Mechelen: daar toont een provincie haar meerwaarde. Fietspaden die over grenzen van gemeenten en straks ook provincies gaan, maken duurzame mobiliteit tastbaar en haalbaar. De grondleggers van Europa hadden in de…

Lees Meer

Zimmertoren

De zimmertoren op het Zimmerplein in Lier is een gekend en zichtbaar monument in het Lierse stadscentrum. Het gebouw is echter aan het verkommeren en krijgt dan ook slechte punten in een rapport van de monumentenwacht. De gemeente voorziet ook geen budget voor restauratiewerken, ook al vraag het Koninklijk Zimmertorencomité al enkele jaren lang om…

Lees Meer

Provinciale kandidaten arrondissement Antwerpen

Ken jij onze provinciale kandidaten al? Stuk voor stuk mensen met een warm hart voor onze provincie! 1 Inga Verhaert Kalmthout Gedeputeerde provincie Antwerpen 2 Rik Röttger Boom Gedeputeerde provincie Antwerpen 3 Fauzaya Talhaoui Antwerpen Onderzoekster Universiteit Antwerpen 4 Frank Geudens Deurne Voormalig gedeputeerde 5 Greet van Gool Merksem Medewerker FOD sociale zekerheid 6 Peter…

Lees Meer

Groepsaankoop asbest verwijderen

Asbest werd tot in de jaren 1980 veel gebruikt in gebouwen, woningen en installaties. Omwille van de gezondheidsrisico’s die eraan verbonden zijn is iedereen het erover eens dat het belangrijk is om asbest uit onze leefomgeving te bannen. Maar asbest verwijderen is een complexe en dure zaak. Het is vaak moeilijk op te sporen en…

Lees Meer