Groepsaankoop asbest verwijderen

Asbest werd tot in de jaren 1980 veel gebruikt in gebouwen, woningen en installaties. Omwille van de gezondheidsrisico’s die eraan verbonden zijn is iedereen het erover eens dat het belangrijk is om asbest uit onze leefomgeving te bannen. Maar asbest verwijderen is een complexe en dure zaak. Het is vaak moeilijk op te sporen en…

Lees Meer

Samenvatting partijprogramma sp.a Kalmthout

Elk kind verdient een plaats. Vandaag kan slechts 40 % van kinderen onder de drie jaar terecht in Kalmthout. We richten een gemeentelijk kinderdagverblijf op met inkomensgerelateerde plaatsen. Zo geven we een gepast antwoord op de noden van onder andere eenoudergezinnen. We trekken de gemeentelijke subsidies voor erkende onthaalouders op. We voorzien noodopvang wanneer onthaalouder…

Lees Meer

Meer diploma’s in de provincie Antwerpen? Wij zorgen ervoor!

We voeren een kostenbewust schoolbeleid Schoolkosten mogen geen financiële drempels zijn bij de keuze voor een bepaalde opleiding. Als eerste net voerde het provinciaal Onderwijs Antwerpen een maximumfactuur in voor al haar jaren en richtingen in het secundair onderwijs. We houden deze overeind en verdiepen het beleid rond kostenbeheersing op school. We bieden lerenden alle…

Lees Meer

De Kempen uitbouwen tot een duurzaam toeristisch sterk merk!

sp.a provincie Antwerpen wil in de volgende bestuursperiode de Lilse Bergen in beheer nemen en zo op die manier het prachtige domein een langdurig toekomstperspectief bieden. De inwoners van de provincie hebben vandaag meer dan ooit nood aan groene ruimte en natuur. sp.a blijft het beheer van recreatiedomeinen als een van de kerntaken zien van…

Lees Meer

Ekerse putten: een groene oase dicht bij de stad

sp.a provincie Antwerpen wil het Domein Muisbroek –  vandaag beter bekend als de Ekerse putten – omvormen tot waardig recreatief, provinciaal domein zodat mensen uit de buurt maar ook bezoekers aan de stad in deze groene oase kunnen kamperen, sporten, zwemmen. De Ekerse putten ontstonden – zoals verschillende andere grote waterplassen in de provincie- door…

Lees Meer