Jeugdraad vreest gevolgen interne staatshervorming

De voorzitter van de Provinciale jeugdraad uit zijn bezorgdheid in een brief aan het Vlaams parlement.

De Vlaamse regering is bezig is met een interne staatshervorming én dat kan grote gevolgen hebben voor de provincies.  Dat begint intussen wel bekend te raken.  Niet alleen heel wat scholen van het Provinciaal onderwijs komen zo in de problemen, ook voor het jeugdbeleid zou er heel wat veranderen moest de omkadering van de provincie wegvallen.  De leden van de Antwerpse provinciale jeugdraad zijn dan ook erg ongerust.  Dat blijkt uit een brief die ze vandaag verstuurden naar de leden van het Vlaams parlement.

Pieter-Jan Van Nyen, Voorzitter Jeugdraad: “Jammer genoeg moeten wij vaststellen dat de beslissingen over de hoofden van de mensen uit de betrokken sectoren heen gebeuren.  Daarom willen wij enerzijds de manier van werken rond de interne staatshervorming aan de kaak  stellen en anderzijds de absolute meerwaarde van onze provincie, uw provincie aantonen op vlak van jeugdbeleid.”

De jeugdraad volgt  hiermee spontaan het voorbeeld van de Limburgse collega’s,  die eerder ook al zo’n brief de wereld instuurden.  Onze Provinciale jeugdraad ziet immers duidelijke verschillen per provincie wat betreft noden voor de jeugd.

Hieronder kan u de hele brief van de voorzitter van de Jeugdraad lezen:

Beste,

De laatste maanden is de interne staatshervorming niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Een dossier dat ook de jeugd uit de provincie Antwerpen aanbelangt. Omdat we merken dat de jeugdsector weinig tot niet betrokken is bij deze hervorming willen wij  onze bezorgdheden uiten aan u als vertegenwoordiger van de kinderen en jongeren op elk politiek niveau binnen onze provincie.

Dossier door de keel geduwd

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering van juli ‘09 is er overeengekomen dat de Vlaamse regering gaat werken aan een staatshervorming. In de inleiding van het groenboek van minister Bourgeois lezen we dat de doelstelling van deze hervorming in hoofdzaak het effectiever en efficiënter organiseren van de verschillende besturen is. Als jeugdraad vinden we dit een zeer goed uitgangspunt. Een efficiënt beleidsapparaat is iets wat iedereen ten goede komt.

Jammer genoeg moeten we vaststellen dat het overleg dat de minister beschrijft in zijn inleiding tot op heden niet heeft plaatsgevonden.

Indien de interne staatshervorming de overheveling van het jeugdbeleid van de provincies naar de Vlaamse overheid zou betekenen, zijn wij ervan overtuigd dat de provinciale structuren een partij zijn die hierin gehoord moet worden alvorens over te gaan tot een hervorming. De provinciale jeugdraad vindt dit een erg gemiste kans.

Provinciale jeugdwerking, een labo en experimenteerfunctie

Het provinciaal jeugdbeleid biedt aan iedere jongere, gegroepeerd of individueel, een kans om zich, op welk vlak dan ook, te ontwikkelen. De provincie staat bekend als een niveau waar zij kunnen aankloppen voor de ondersteuning van hun experimenten.

Heel recent heeft de provincie Antwerpen kenbaar gemaakt dat zij van plan is de gebouwen van de voormalige studio Herman Teirlinck aan te kopen –de definitieve beslissing hieromtrent valt half oktober- met als doel het gebouw een zo breed mogelijke culturele invulling te geven.  De nadruk zal worden gelegd op het creëren van podiumkansen voor jonge kunstenaars.  Creatieve jongeren zullen zo, dankzij de provincie, een onderdak  vinden en de kans krijgen om verder te kunnen groeien in hun eigen ontwikkeling. Wanneer het provinciaal jeugdbeleid ophoudt te bestaan zal ook deze experimenteer- en labofunctie ophouden te bestaan. Vele jongeren zullen hierdoor op hun honger blijven zitten.

In de afgelopen jaren heeft de provincie zich ook meer dan eens bewezen op vlak van het geven rond impulsen. Impulsen die uitgegroeid zijn tot een meerwaarde voor kinderen en jongeren. We zijn ervan overtuigd dat deze impulsen niet thuishoren op een lokaal of Vlaams niveau.

De afgelopen jaren heeft de provincie Antwerpen ingezet op volgende zaken:

 • Gratis fuifbussen voor organisatoren van fuiven
 • Ontlening gratis drankjetons voor organisatoren van fuiven
 • Preventie rond het thema gehoorschade (Amai m’n (h)oren)
 • Veilige jeugdwerkinfrastructuur
 • Promotie- en podiumkansen bieden aan jonge artiesten
 • Vormingen om jeugdwerkingen toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren met een handicap
 • Vormingen om jeugdwerkingen toegankelijker te maken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
 • Een onderzoek naar de noden en behoeften van het allochtoon jeugdwerk
 • Project inclusieve speelpleinen
 • Studiedagen rond verschillende thema’s: inclusie, feestkunde, …
 • Subsidiëring van repetitieruimtes voor muziekgroepen
 • Subsidiëring van regionale jeugdprojecten
 • Cursussen geluidstechniek voor jeugdwerkers
 • Cursus elektronische nieuwsbrief maken
 • Publicaties rond allerlei thema’s: inclusie, fuiven, buiten spelen, jeugdlokalen
 • Vormingsdagen rond allerlei thema’s: inclusie, fuiven,…
 • Coaching rond een goed lokaal feestbeleid
 • Speeldag en T-day: twee bovenlokale evenementen voor kinderen en tieners
 • Infomomenten voor schepenen voor jeugd rond een aantal thema’s
 • Ondersteuning gemeentebesturen: organiseren van uitwissel- en vormingsmomenten

Bereikbaarheid van de bovenlokale structuur

Wanneer een individuele jongere een eigen organisatie opricht met een bovenlokaal karakter kan hij voor ondersteuning niet meer aankloppen bij de lokale besturen. Dit is een begrijpelijke keuze van de lokale besturen. Elke gemeente is immers bevoegd voor de kinderen en jongeren in haar gemeente en niet de buurgemeentes. Bovenlokale organisaties die geen deel uitmaken van een grotere koepel zijn dikwijls georganiseerd op het niveau van vrijwilligers. Mensen die met een grote overgave voor de kinderen en jongeren willen zorgen zonder hiervoor verzeild te willen geraken in een administratieve molen van regelgeving, subsidies en ondersteuning.

Als we in de provincie Antwerpen kijken naar welke kleinere organisaties op dit ogenblik subsidies ontvangen, kunnen we stellen dat het merendeel met vrijwilligers werkt. Deze organisaties zijn in hoofdzaak organisaties die zich bezighouden met kinderen en jongeren met een handicap, welzijn en cultuur. Wanneer deze vrijwilliger dan met zijn dossier naar Brussel moet gaan om daar te stuiten op de Vlaamse papierwinkel vrezen wij dat er snel heel wat kleinere organisaties, die erg goed werk verrichten, zullen stoppen.

Als deze organisaties zouden stoppen, dan is dit een ramp voor deze kinderen en jongeren die dikwijls niet terechtkunnen in lokale organisaties.

Participatie van kinderen en jongeren

Niemand zal ontkennen dat het niet evident is om jongeren warm te maken om in lokale en provinciale overlegstructuren te zetelen. Toch bereiken deze structuren hun doel. Hierbij denken we aan de adviezen die de jeugdraden geven aan de besturen van hun niveau. Dossiers rond ruimtelijke ordening, speelweefsel, … die kinderen en jongeren over de gemeentes heen aanbelangen,  zullen een veel complexere wijze van advisering krijgen.

De financiële ruggensteun van de provincie

Buiten de inhoudelijke aspecten die het provinciaal jeugdbeleid bestrijkt moeten we ook het financiële aanhalen. 55 organisaties doen binnen de provincie Antwerpen beroep op zeer welgekomen werkingssubsidies voor de verdere uitbouw van hun werking. Als we de provinciale budgetten er even op nagaan, zien we dat de provincie 50% van deze subsidies zelf voorziet zonder dat Vlaanderen hierin tussenkomt. Indien Vlaanderen zelf subsidies gaat uitkeren is de kans dat dit op zijn minst 50% minder zal zijn. Dit is een doodsteek voor de organisaties die deze subsidies broodnodig hebben.

De provincie Antwerpen zet erg in op inclusief jeugdwerk. Deze budgetten komen voor een groot deel van de provincie. Elke provincie legt haar accenten anders omdat de noden van kinderen en jongeren binnen elke provincie anders zijn. Het lijkt ons dan op zijn minst kort door de bocht om de subsidies van alle Vlaamse provincies via één reglement uit te keren.

Overheveling van jeugd het begin van het einde?

Het groenboek beschrijft dat alle niet-grondgebonden materies  in eerste fase zullen worden overgeheveld. We zijn bang dat met verloop van tijd het ganse provinciale beleid van de kaart zal worden geveegd. Op dit moment werken we met vier beleidsniveaus, met name Europa, Vlaanderen, de provincies en de lokale besturen. Een interne hervorming is nodig maar zonder dat hiervoor één van de niveaus definitief moet sneuvelen.

Het fabeltje dat we willen streven naar twee beleidsniveaus zal dus steeds een fabel blijven zolang we leven in een verenigd Europa. Als provinciale jeugdraad vinden we, met alle bovengaande argumenten in ons achterhoofd, de afschaffing van het provinciaal jeugdbeleid een ernstige verarming van het beleid.  Zowel de provinciale jeugdraad als de jeugdsector staan steeds open om constructief mee te denken over het toekomstige, jeugdbeleid van Vlaanderen.

De provinciale jeugdraad van Antwerpen onderschrijft ook het advies afgeleverd door de Vlaamse Jeugdraad betreffende de interne staatshervorming.

Wij rekenen er op dat u onze bezorgheden meeneemt in de discussies die hierover zullen volgen op alle niveaus.

Met jeugdige groeten

Namens de Jeugdraad  provincie Antwerpen

Pieter-Jan Van Nyen

Voorzitter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.