14/1/2013 – Terug naar het Weelde van weleer!

PERSBERICHT 14 januari 2013

De gemeente Ravels en Kempens Landschap starten met de opwaardering van de historische kern van Weelde Het bestuur van Ravels leeft reeds enige tijd met het idee om de historische kern van Weelde landschappelijk op te waarderen. Ter coördinatie van dit project deden ze beroep op de expertise van Kempens Landschap. Door de recentelijke goedkeuring van een ingediend subsidiedossier, blijkt bovendien dat ook Europa dit project steunt. In 2013 zal dan ook gestart worden met de visievorming.

Kern van Weelde
Kern van Weelde

Nood aan opwaardering
Het oude dorpscentrum van Weelde is de enige overgebleven historische dorpskern in de gemeente Ravels. De waarde en historiek ervan, de landschappelijke kwaliteit en de samenhang tussen de gebouwen komen door de inplanting van enkele nieuwe infrastructuren vandaag de dag evenwel niet meer volledig tot zijn recht. Spijtig, want de kern bezit nog enkele heel waardevolle elementen, zoals de bijzondere kerk, de windmolen Arbeid Adelt, het oude kerkhof, de omwalde pastorij en een van oudsher hier aanwezig zijnde dreef.

Burgemeester Walter Luyten: “Binnen de gemeente leefde er dan ook reeds enkele jaren de wens om de oude kern van Weelde op te waarderen door de samenhang te herstellen en de kwaliteiten in de verf te zetten. Tevens werd er gespeeld met het idee om van de pastorij een gebouw met een bredere functie te maken. Toen recent ook vanuit de molenkring een vraag kwam, meer bepaald of zij een nieuw plein rondom de windmolen mochten aanleggen, nam de gemeente de beslissing om tot actie over te gaan en van Weelde terug de prachtige kern van weleer te maken.”

Samenwerking met Kempens Landschap als bron van expertise
“In juni werd daarom vanuit de gemeente Ravels de vraag gesteld aan Kempens Landschap of de vereniging haar expertise omtrent landschap, erfgoed, opwaardering (al dan niet van dorpskernen), openstelling en draagvlakopbouw wilde inzetten om van Weelde terug een landschappelijk attractieve eenheid te maken, waar de historiek van de site en het platteland terug ten volle te ontdekken valt. Kempens Landschap ging vanuit haar doelstellingen en werking graag op deze vraag in.”

“Samen met de gemeente werd besloten dat er begonnen zal worden met de opmaak van een visie en huisstijl als rode draad voor de historische kern. Dit zal gebeuren via de opmaak van een masterplan. Vertrekkend vanuit deze visie zullen er nadien dan concrete realisaties op het terrein plaatsvinden.”

Een masterplan: wat is dat?
De opmaak van het masterplan is dus de eerste stap binnen de integrale aanpak voor Weelde. Gedeputeerde Peter Bellens, co-voorzitter van Kempens Landschap: “Het doel van het masterplan is om de lange termijnvisie vast te leggen en een huisstijl te bepalen. Alle publieke ruimten en gebouwen, evenals de groenstructuren, wegen en paden zullen hierin worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de verschillende functies en aspecten binnen de historische kern van Weelde, zijnde wonen, erfgoed, cultuur, landschap en zachte recreatie. Deze zullen allen met elkaar verzoend worden.”

Gedeputeerde en co-voorzitster Inga Verhaert: “Voor de opmaak van dit plan zal beroep gedaan worden op een studiebureau. De basis zal evenwel gezocht worden bij de bewoners en bezoekers van Weelde en Ravels zelf, via een bottom-up benadering en een brede participatie. Dit laatste zal onder andere gebeuren door het organiseren van een uniek publieksevent, ergens in het voorjaar of in de zomer. Op die manier willen de gemeente Ravels en Kempens Landschap veel mensen bereiken en om hun mening vragen.”

“De expertise die nodig is voor het coördineren van het gehele traject, evenals het participatieluik, heeft Kempens Landschap in het verleden reeds opgebouwd in andere dossiers. Momenteel werkt de vereniging o.a. ook aan de opwaardering van het pittoreske Gestel te Berlaar. Dankzij deze expertise was het voor Europa duidelijk dat het project in Weelde het steunen waard was.”

Cofinanciering vanuit Leader MarkAante Kempen
“Leader is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling”, legt co-voorzitter en gedeputeerde voor Europese samenwerking en Plattelandsbeleid Peter Bellens uit. “Het biedt kansen aan vernieuwende en duurzame initiatieven op het platteland, bottom-up bedacht en uitgewerkt. In oktober diende Kempens Landschap met steun van de gemeente Ravels een dossier rond Weelde in binnen de oproep voor 2013. Dankzij de goedkeuring van het project, die gebeurde op 7 december, kunnen de partners rekenen op een financiële bijdrage van 65% of 25.675 euro op een totale investeringskost van 39.500 euro.”

Kempens Landschap vzw is actief in 55 gemeenten in de provincie Antwerpen. Als organisatie kan ze voor Vlaanderen uniek en exemplarisch genoemd worden. Het is immers geen natuur- of monumentenvereniging, maar een landschapsvereniging. Vzw Kempens Landschap stelt bij al haar domeinen een multidisciplinaire aanpak voorop. Het landschap heeft immers niet alleen een natuurfunctie, we wonen, werken en ontspannen er ook. Dat alles vraagt een geïntegreerd beheer en juist daarin maakt het Kempens Landschap zich sterk, voor U en volgende generaties !!!

Verantwoordelijke gedeputeerden:
Peter Bellens, CD&V
tel 03 240 52 40

Inga Verhaert, sp.a
tel. 03 240 52 50

Verantwoordelijke gemeente Ravels:
Walter Luyten, Burgemeester Ravels
tel. 0477 97 97 17

Perscontact:
Philippe De Backer
Peredreef 5
2580 Beerzel/Putte
tel. 015 22 82 30 fax 015 22 82 31
phillippe.debacker@skl.provant.be
www.kempenslandschap.be

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.