Het provinciaal onderwijs kan blijven bestaan

In het Witboek over de interne staatshervorming dat de Vlaamse regering vandaag (8/4/11) goedkeurde staat dat de provincies bevoegd blijven voor het inrichten van provinciaal onderwijs. Dit is een totale ommekeer in vergelijking met het groenboek dat in juli 2010 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. In het groenboek, dat dit witboek voorafging, stond dat de provincies hun scholen moesten overdragen naar één van de andere onderwijsnetten.

De gedeputeerden van onderwijs van de vijf Vlaamse provincies zijn verheugd dat de Vlaamse regering rekening heeft gehouden met hun argumenten om de provinciale scholen bij de provincies te laten.

1° Ten eerste was de stelling in het groenboek in strijd met de grondwettelijke onderwijsvrijheid. Temeer wanneer de gemeenten bevoegd voor het inrichten van onderwijs zouden blijven, was dit in strijd met het grondwettlijk gelijkheidsbeginsel.

2° De andere onderwijsnetten waren nauwelijks geïnteresseerd in de provinciale scholen. De provinciale scholen richten vaak specifieke, beperkte en duurdere opleidingen in. En dit gebeurt dikwijls complemantair en in afspraak met de andere onderwijsverstrekkers in de regio.

3° Het inrichten van onderwijs is voor de provincies een middel om aan sociaal-economische streekontwikkeling te doen. De provincies trachten hiermee invulling te geven knelpuntberoepen en onderwijskansen te verstrekken aan jongeren en ouderen, zowel in het leerplicht- als volwassenenonderwijs. Deze taakstelling verschilt van regio tot regio en is van bovenlokaal belang.

4° De provinciale scholen bieden goed onderwijs. Zij worden gedragen door gedreven directies en gemotiveerd personeel. Zij behalen goede resultaten in de doorlichtingen van de Vlaamse Onderwijsinspectie. Het overhevelen van deze goed functionerende organisaties zou de financiële lasten enkel verleggen en de rechten van het personeel in heel het onderwijsveld op de helling zetten. De verwijdering van de vijf provincies uit het onderwijs, zou helemaal geen einde maken aan de versnippering van het onderwijs over bijna 1000 organisaties die vandaag onderwijs verstrekken.

De Vlaamse Regering heeft dus een verstandige beslissing genomen om het provinciaal onderwijs te laten waar het is.

De Vlaamse Provincies engageren zich om in de toekomst te blijven investeren in kwalitatief, pluralistisch en democratisch geprijsd onderwijs. Hiermee hopen zij samen en in goed overleg met de andere onderwijsverstrekkers sleutels voor de toekomst te bieden aan jongeren en ouderen in een welvarend Vlaanderen. Want investeren in onderwijs, is investeren in de toekomst.

Frank Smeets, voorzitter Provinciaal Onderwijs Vlaanderen én zijn Vlaamse collega-gedeputeerden bevoegd voor Onderwijs Inga Verhaert, Peter Hertog, Karin Jiroflee en Gunter Pertry

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.