Mobiliteitsoverleg in de Zuidoostrand rond Antwerpen krijgt extra duwtje in de rug

Studiebureau zal gemeenten begeleiden bij de uitvoering van de actiepunten

Een aanpassing van routes voor zwaar verkeer, een optimalisering van het coördinatiepunt voor wegenwerken, en verkeerslichtenbeïnvloeding om het openbaar vervoer en het autoverkeer beter te laten doorstromen, zijn concrete acties om de mobiliteit in de Antwerpse regio te verbeteren. Toch is dit nog lang niet genoeg. MOZO, het mobiliteitsoverleg voor de Zuidoostrand van Antwerpen kreeg dan ook vorige week een extra duw in de rug. “De stuurgroep heeft een studiebureau de opdracht gegeven om de gemeenten te begeleiden bij het uitwerken van de actiepunten,” vertelt Inga Verhaert gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit, “dit moet zorgen voor de noodzakelijke samenhang en afstemming op het vlak van mobiliteit in de regio.” Minister Crevits steunt het MOZO-platform en noemt het zelfs een experiment voor heel Vlaanderen.

Drie jaar geleden organiseerde de Vlaamse Overheid voor het eerst een overleg rond mobiliteit in de Zuidoostrand van Antwerpen. Aanleiding hiervoor waren de talloze problemen van sluipverkeer in de gemeenten. De provincie staat in voor de coördinatie en de opvolging van de actiepunten. 13 gemeenten zijn betrokken in het overleg: Aartselaar, Kontich, Edegem, Hove, Boechout, Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem, Ranst, Zandhoven en de steden Mortsel, Lier en Antwerpen.

Met de start van de nieuwe begeleidingsopdracht, gaf de stuurgroepvergadering op 12 februari een nieuwe dynamiek aan het mobiliteitsoverleg in de Antwerpse regio. Gedeputeerde Inga Verhaert: “De voorbije jaren bleek dat het niet evident is voor alle partners om de afgesproken actiepunten uit te voeren. Er leefde hierover ook een terechte bezorgdheid bij de gemeenten. We hebben daarom in de stuurgroep MOZO besloten om een studiebureau in dienst te nemen voor de opvolging. Dit bureau zal ook de gemeenten begeleiden bij de uitwerking van de actiepunten.”

Aangestuurd door de provincie en de betrokken Vlaamse administraties, werkt het consortium Omgeving-Vectris-Stramien in direct overleg met de verschillende gemeenten aan de update van het actieprogramma. Het vertrekpunt is de opbouw van meer samenhang en structuur binnen de dragende netwerken voor de diverse modi (auto, fiets, openbaar vervoer) en een maximale afstemming op de ruimtelijke ontwikkeling. Ook nieuwe studies (E 313, voorstellen R11 bv) worden op elkaar afgestemd en getoetst aan de opgebouwde inzichten.

Minister Crevits benadrukt samenwerking over gemeentegrenzen heen

Minister Crevits bevestigde dat dit overleg een belangrijk experiment is voor Vlaanderen en dat de MOZO-stuurgroep daarvoor een echt mandaat krijgt. Ook de recente IGEAN-studie over de mobiliteitsproblematiek rond Antwerpen, onderlijnt nog eens dat het MOZO-platform essentieel is om tot een gecoördineerde aanpak te komen.

Het is de ambitie om samen met alle betrokkenen (Vlaams overheid, provincie, gemeenten, partners en administraties) en op voet van gelijkheid te zoeken naar concepten voor de verbetering van de verkeersleefbaarheid. De minister wil het debat zo op een ander niveau tillen, letterlijk én figuurlijk. Letterlijk omdat samenwerking over gemeentegrenzen heen essentieel is voor een gericht mobiliteitsbeleid, figuurlijk omdat iedereen de stap moet zetten op die schaal mee te denken.

Eerste concrete resultaten

Ondertussen lopen op het terrein al een aantal deelprojecten. Zo is het fietsroutenetwerk in deze regio de laatste jaren structureel grondig uitgebouwd, worden nieuwe methodieken getest voor verbetering van routes voor zwaar verkeer doorheen de regio en krijgt ook het coördinatiepunt voor alle geplande wegenwerken in de regio een nieuw elan. De dienstregeling van De Lijn is in delen van het projectgebied ook aangepast in functie van reële noden

Verder staat ook een pilootproject inzake verkeerslichtenbeïnvloeding op stapel. Een laatste bijsturing van de simulaties moet toelaten op korte termijn hierin actie te ondernemen. Het concept beoogt een betere doorstroming voor openbaar vervoer en autoverkeer, zonder negatieve effecten op het onderliggende wegennet.

Tegen de zomer moet de programmatieaanpak van het MOZO-overlegplatform voor de volgende drie jaar klaar zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.